محصولات

یکشنبه ی سرخ آذربایجان - اخبار باشگاه تیراختور و دیگر تیمهای آزریایجان

اخبار باشگاه تیراختور و دیگر تیمهای آزریایجان

این وبلاگ صرفا یک وبلاگ خبری جهت اطلاع رسانی است

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 12:28 ب.ظ

یکشنبه ی سرخ آذربایجانقرن ها از آن روز می گذرد ولی هرگز غبار زمان نتوانسته است کوچکترین خدشه ای به آن وزین افتخار وارد آورد. گرد تا گرد مردان و زنانی بودند که تنها برای یک هدف همدل و یک صدا شده بودند.


 

 زمان زمان برپایی آذربایجان بود و هدف بسط و گسترش فخر و جلال و جبروت این مقدس مکان. ساوالان بزرگ مردی بود که که ذره ذره ی وجودش از خون شیر جوانان و پاک نفس استوار مردان تشکیل شده بود. با یاران وداع گفت و عهده دار نگاهبانی مادام العمر سرزمین را به جان خرید. رو به سوی اردبیل نهاد و کوه ساوالان شد. کوه ها هرچه دارند اکنون از نام ساوالان است که گرداگردش دلاوران اردبیل، استوار و با صلابت سر به آسمان می سایند. شیخ صفی اردبیلی، شرف الدین اردبیلی و هزاران هزار نامداران دیگر رهسپار اردبیل شدند تا یگانه خورشیدی فراتر از آفتاب سوزان بیافرینند. و این خورشید نامش اردبیل شد.
برخی روی به چی چست نهادند تا بانگ و غریو آذربایجان را ندا دهند. حیدرعمواوغلو، محدث اورموی گام بر چی چستی نهادند که قرن ها بعد فرزندانشان آن را ارومیه نامیدند. ارومیه ای که اینک به پدران و مادران همیشه جاویدش فخر می فروشد و جوانانش چنان غوغای آذربایجان را در سینه دارند که کس یارای تحمل فریادهایشان را ندارد. فرزندانی که به خاطر ذره ذره ی خاک پاک وطن جان ها فدا کردند تا سرخ فام و سینه شکافته بانگ بر نهند که زادگان غرور آذربایجانی و فخر عاشقان خاک پاک وطن هستند. یارانی که به خاطر وصف آنها چه قلم هایی که از شرمندگی نشکستند.
شهاب الدین سهروردی، فرج زنجانی گام بر خاکی نهادند و ساطانیه هایی برافراشتند تا ثابت کنند که در عشق به همزبان سلطان عالمند. یارانی که هیچ گاه دوستان را از یاد نبردند و برای عهد به پیمان پدرانشان خون دل ها خوردند. جنگیدند و به خاک افتادند ولی از هر خونی که بر زمین دلاورخیز زنجان ریخت هزاران هزار شیر زن و رادمرد برپا خواست و پرچم اتحاد را بر دوش گرفتند و سردمداران غیرت و عشق نام گرفتند. مردمانی که با شنیدن نام آذربایجان بیدرنگ برپا می خیزند و با فریادی برخواسته از دل غریو بر میدارند که جان ها فدا می کنند برای این نام.
و تبریز دیار کهن تاریخ .این جگرگوشه ی آذربایجان .دردانه ی وصف ناپذیر آفرینش. شمس تابان شعر و غزل همراه با صایب و قطران و جملگی دلدادگان بی ادعا قدم بر این منزلگه عشق نهادند. و عشق پاک آنها به وطن در ذره ذره ی خاک این دیار آرام گرفت تا زمان ها بگذرد و شهریاران از آن سر بیاورند. و قلم می ایستد با شنیدن نام تبریز و درنگش تنها بدین خاطر است تا در برابر عظمت این نام سر تعظیم فرود آورد. دیاری که جوانانش رادمردان تاریخند و اسوه ی بی نظیر برگ برگ تاریخ.
و حال قرن ها و قرن ها سپری شده است و همچنان آذربایجان استوار و زیبا پابرجاست. اینک وعده ای در راه است وعده ای که آمال و آرزویش همان هدفی است که قرن ها پیش ساوالان در کنار یارانش با خون خود نوشت. و آن چیزی نبود و نیست جز عظمت آذربایجان. اینک روزگار به اسم ما قرعه انداخته است تا حامی و یاور آذربایجان باشیم. و وعده گاهی تدارک بینیم تا جملگی آذربایجان را در آنجا گرد هم بیاوریم. و چه نامی بهتر از آزادی برای آزادی روح های سرفراز فرزندان آذربایجان از کالبد کوچک خاکی تا یکصدا و عاشق وار نام جاودان آذربایجان را فریاد زنیم.
ساعات چندانی برای برپایی مجلس عیش مان باقی نمانده است. یاران آذربایجان برپاخیزید و استوار و مصمم برای فخر مام میهن قدم در راه آزادی بنهید که اینک آذربایجان را باید به مدد گام های جوانانش به دنیا بنمایانیم. اینک زمانی است که باید از هر سو و هر مکانی فوج فوج و موج وار دریایی تشکیل دهیم که عظمتش لرزه بر ساحل نشینان بی درد بیافکند. اینک بابک هایمان، ستار هایمان، صمدها و شهریارانمان چشم به ما دوخته اند تا فخر کنند به خاک پاکی که قدم بر آن نهاده بودند و اکنون قدمگاه یارانی است که زمین از عظمت گام هایشان به لرزه می افتد و آسمان آرام است که سنگینی و استواری چنین قدم هایی را تحمل نمی کند. ولی چندان هم آسودگی آسمان آبی دوام نخواهد یافت زیرا که اینان عزم دارند تا آسمان را سرخ فام کنند. آسمان، اینان فرزندان آذربایجانند و به زودی عظمت اینان رنگ آبی چهره ات را سرخ خواهد کرد. یکشنبه ی سرخ آذربایجان در راه است...

علی سرابلیhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000199580323اخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهیناخبار جدید پیروزی اخبار جدید استقلال اخبار جدید تراکتور تراختور تیراختور اخبار جدید سپاهان ملوان ذوب آهن شاهین

داغ کن - کلوب دات کام

رتبه سنج گوگل